הדברת חולדות

הדברת חולדות | השמדת חולדות

מה כבר לא נאמר עליהן? גם לאחר ממת עולם שלישית ולאחר פצצות אטומיות, לאחר שלא ייוותר דבר… בעצם ייוותרו שלושה פרטים. החולדה ביניהם. השלושה למי שאינו יודע הם התיקנים, הנמלים והחולדות. הן חכמות, הן חזקות, הן אינטליגנטיות. שמת להם רעל? טעמו טעימה קטנה? הן תזכורנה ולא תשובנה לטעום ממנו שוב לעולם.. הן נקיות החולדות על…
Read more