הדברת עכברים בדרום

הדברת עכברים | השמדת עכברים

הם קטנים ומתרבים במהירות. הם נמצאים בכל מקום. גם בדירות בקומות גבוהות, בשכונות חדשות בווילות וקוטג’ים שזה עתה נבנו.. הם ממלטים צרחה מקולה של גברת מכובדת וילדה קטנה, ויקפיצו על שולחן גם גבר מגודל… הם מייצרים תחושה של גועל ומחלה.. כן.. כאלה קטנים וכך גם מפחידים ומעוררי שאט נפש… אז מאין הם מגיעים? לפחות אפשר…
Read more